Mediation

Er samen uitkomen

Waar mensen samenleven of werken ontstaan meningsverschillen die kunnen leiden tot conflictsituaties. Een procedure voor de rechter is een dan mogelijke weg maar in de meeste gevallen niet de beste optie. Na een procedure is de verhouding tussen de conflictpartijen meestal verzuurd. De een waant zich winnaar, de ander voelt zich verliezer, waarna een goede relatie niet meer mogelijk is.

Bemiddeling (mediation) is vooral nuttig, wanneer rechtstreeks onderhandelen tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Het doel van mediation is een oplossing tot stand te laten komen waar beide partijen zich in kunnen vinden en die een win-winsituatie oplevert. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Ook hier ben ik van dienst, met oog voor alle belanghebbenden, en met in achtneming van juridische, financiele en fiscale aspecten.