Advocaten

Uw doel bereiken

Regelmatig doen advocaten een beroep op mij om samen op te trekken in procedures of mediation. Immers is het soms erg gecompliceerd om helder te krijgen wat de waarde is van een onderneming, met name waar de tegenpartij niet scheutig is met het verstrekken van informatie of er een onrealistisch beeld wordt verstrekt van een waarde. Ook -soms latente- fiscale claims maken waarderingen niet eenvoudig, in andere gevallen is er een kerstboom van allerlei BV’s die op het oog ondoorgrondelijk zijn. 

In dergelijke gevallen assisteer ik, of neem het voortouw. Naar keuze van de advocaat-opdrachtgever functioneer ik op de achtergrond of juist als extern deskundige. Help ook bij de strategie bepaling. Kan op niveau ook met specialisten van de tegenpartij van gedachten wisselen. Steeds met de gedachte dat u als advocaat wilt exceleren en het beste resultaat voor uw client wilt bereiken.