Administratie

Inzicht in uw bedrijfsvoering is belangrijk!

Uw administratie op orde. Een gerust gevoel. Niet alleen om op efficiënte en juiste manier te communiceren met de belastingdienst, maar vooral voor uw onderneming. Actuele informatie en duidelijkheid zijn waarden die belangrijk zijn in het ondernemen anno 2020. Het geeft vertrouwen en rust.

Met adequaat inzicht in uw financiën kunt U gefundeerd beslissingen nemen voor de toekomst van uw bedrijf. Uw administratie als tool, dat is hierbij het doel. Daarnaast vormt de administratie de basis om uw jaarrekening op te stellen of te laten controleren. Maar ook fiscale planning biedt binnen een boekjaar meer mogelijkheden dan achteraf.

Bij voorkeur werk ik het hele jaar met u mee, alsof ik mede-ondernemer ben, om uw inzicht op de materie zo helder en efficiënt mogelijk te maken, onderhandel voor u met andere partijen, begeleid kredietaanvragen, adviseer in subsidiemogelijkheden en overleg over uw ondernemingsplannen.

Bemiddel zonodig bij conflicten, ben mediator met afstand tot problematiek, want uiteindelijk doe je alleen zaken als alle partijen de voordelen zien en elkaar wat gunnen.